KRONISK SYGE RØNNE

GENERALFORSAMLING DEN 6-2-2022 i SAGAHUSET

Formands beretning 2021

 

Allerførst vil jeg byde Jer alle velkommen til vores Ordinære Generalforsamling.

Dejligt, at der er så mange der er mødt frem.

 

Generelt

Pr. 1-1-2021 var vi 73 medlemmer, og i årets løb har vi fået 27 nye medlemmer, samtidig må vi desværre konstatere, at 9 medlemmer har forladt foreningen af forskellige årsager, så vi nu er 91 medlemmer, aldrig før tror jeg, har vi været så mange, rigtig velkommen til dem.

 

Vores mål er, at nå et medlems tal på 100, og det er vi næsten ved at være nået.

 

Tilgangen af nye medlemmer kan især skyldes nye spillere til vores banko, de har efterfølgende ønsket at blive medlem, der bliver givet udtryk for, at vi har en god atmosfære, vi er lige overfor alle, ingen er bedre end andre, det er noget jeg sætter stor pris på, og må det fortsætte fremover.

Hjerteligvelkommen velkommen til dem.

 

Vore bankospillere, de har også en del af æren for at vi har fået flere medlemmer, en stor tak til dem, jeres hjælp er uundværlig.

 

Vi håber naturligvis, at tilgangen af medlemmer kan fortsætte, for jo flere vi er, jo flere midler vil vi have for, at vi stadig kan holde kontingentet ned på et meget billigt Niveau.

 

Og ikke mindst, holde prisen nede ved vores arrangementer.

 

Samtidig har vi mulighed for, at vi kan give nogle gode gevinster ved banko.

 

Ansøgninger

Igen i 2021, søgte vi BRK om § 18 midler, som hjælp til dækning af vores drift og aktiviteter, og denne gang lykkedes det os, at modtage 16.400 kr., som jeg vil komme ind på senere.

 

Arrangementer

I februar skulle vi have holdt fastelavnsfest og i maj have holdt påskefest, men på grund af corona og forsamlingsforbud måtte de aflyses.

 

Ligeledes måtte vi aflyse flere bankospil, vi kom ikke i gang med at spille før uge 20 i maj måned, med et samlingsforbud på 50 personer, og der skulle fremviseses negativ corona test, i denne forbindelse var der desværre flere som måtte gå forgæves.

 

Vi kunne godt se, at mange havde savnet at komme ud, og have et socialt samvær med andre.

 

Sidst i august, var vi 33 på en dejlig tur til Steak House på Dueodde.

 

PÅ Steak House fik vi en meget stor schnitzel, den fyldte hele tallerkenen, det var dog langt fra alle der kunne spise op, og vi fik pandekager til kaffen.

 

Desværre var det ikke det bedste sted vi havde fundet, pladsen var meget trang, og der var som lovet ikke taget hensyn til kørestolsbruger, og dem som havde brug for rollator. Vi er meget kede af at skulle opleve det.

Det vil vi være mere opmærksom på en anden gang, det skulle gerne være en fornøjelse for os alle.


De tidligere omtalte midler fra BRK, er bl.a. gået til dækning af transporten med bus og taxa til kørestolsbrugere, og det er en fremgangsmåde vi igen vil bruge.

 

Vi vil gøre alt for, at så mange som muligt kan komme med på udflugt, de mest dårligt gående tager vi en personlig snak med, at der er mulighed for, de kan blive hentet ved deres adresse og kørt til bestemmelsesstedet og hjem igen.

 

I oktober måned havde vi høstfest, med 36 fremmødte. Dejligt med at så mange bakker op om vores arrangementer, de fremmødte havde en rigtig dejlig eftermiddag, vi fik rørt sangstemmerne og snakken gik livligt rundt omkring bordet.

 

I december havde vi julemiddag, med 40 tilmeldte, vi fik en meget lækker flæskesteg og risalamande, med dertil hørende mandel gaver.

Alle deltager havde en lille gave med, som der blev spillet banko om.

 

Ved vores fester og udflugt spiller vi amerikansk lotteri om de mange fine sponsorerede gevinster vi har fået indsamlet.

 

Ikke et ledt arbejde, nogen gange skal vi komme igen og igen, før det lykkedes at komme hjem med noget.

Vi har fået indsamlet rigtigt mange meget fine gevinster, små som store.

En meget stor tak til bestyrelsen, for det store arbejde.

 

Her vil vi gerne takke vores medlemmer for den positive tilbagemelding der er kommet efter vores arrangementer, og tak til de af vores medlemmer der frivilligt, har givet os en hjælpende hånd, når det har knebet for os, at klare alle opgaverne.

 

Banko

Vores 13 bankospil, har gået rigtigt godt, vi har kun haft 3 bankospil med et lille underskud.

 

Før hen var det kun ca. halvdelen af vores medlemmer der kommer til banko, og nu er det op til ca. 75% af vores medlemmer der møder frem.

 

Vi har sat præmierne op, haft nogle spil, hvor vi har givet den en skalle med nogle fede maxipræmier. I og med at vi har gjort det, er der kommet flere spillere til, og det er derigennem vi har fået flere medlemmer.

 

Vores andebanko i august var vi 93 spillere, vi spillede om 45 ænder – rødkål – vin, en ekstra stor maxi præmie. Det er så dejligt at holde banko for så mange.

 

Vores julebanko i december var vi 91 spillere, vi havde varekurve med bornholmske specialiteter, så som sennep fra Lehnsgård, spegepølse fra bornholmerslagteren, oste fra Klemensker mejeri, frisk pasta fra Pastariget, snapse fra den Bornholmske spritfabrik, Friskbagt brød fra den økologiske bager i Svaneke, som var bagt og hentet samme dag vi skulle bruge dem.

 

En stor tak til de firmaer der er villige til at sponsorerer alle disse varer til os.

 

Bestyrelsen

I årets løb har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder i Sagahuset, uden udgift for foreningen.

 

Mange af vore nye medlemmer har mailadresser, det gør det noget lettere, når vi skal sende meddel ser ud.

 

Til Jer der ikke har computere, kontakter vi personligt.

For at lette arbejdet med de forskellige arrangementer, har vi igen i år valgt at udlevere hele vores program for 2022, med pris, tilmelding med mere.

 

Til vore arrangementer i år, vil ikke medlemmer som ønsker at deltage, skulle betale lidt mere end medlemmer.

 

Det de skal betale mere end Jer medlemmer, er ikke meget mere end hvad et års kontingent koster, så det kan svare sig, at melde sig ind i Kronisk Syge Rønne.

 

Et af vores medlemmer har kommet med et forslag om, vi kunne holde et ungdoms arrangement/banko for kronisk syge og/eller sårbare yngre personer, (personer som ikke kan være med til en hel aftens banko), eller et længerevarende arrangement.

 

Det har vi i bestyrelsen sagt ja til, i første omgang et forsøg på en dag/aften. Bliver det en succes, kan der nok blive tale om flere.  

 

Hjemme siden

Det kan anbefales, at I medlemmer går på vores hjemmeside (KSROENNE.DK) og holder jer orienteret i hvad der sker, det er også der I kan tilmelde Jer vores arrangementer.

 

Afslutningsvis, vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft, tak til jer medlemmer for den gode opbakning til banko og fester, det håber jeg vil fortsætte i fremtiden.

 

 

Annette

Formand

 

 

KRONISK SYGE RØNNE


GENERALFORSAMLING DEN 6-6-2021 i SAGAHUSET


Formands beretning 2020


Allerførst vil jeg byde Jer alle velkommen til vores Ordinære Generalforsamling.

Noget forsinket, det er der en naturlig forklaring på, det er corona der er skyld i det. Bedre sent end aldrig.

 

Generelt

I årets løb har vi desværre haft 4 dødsfald blandt vores medlemmer,

Det er: Jørn-Ole Agergaard – Martin Juul Christensen – Leif Nielsen og Nora Sommer.

Jeg vil foreslå, at vi mindes dem med et minuts stilhed.

 

Pr. 1-1-2020 var vi 79 medlemmer, og i årets løb har vi fået 9 nye medlemmer, så rigtig velkommen til dem.

 

Tilgangen af nye medlemmer kan især skyldes nye spillere til vores banko, der efterfølgende har ønsket at blive medlem.

 

Samtidig må vi desværre konstatere, at 15 medlemmer har forladt foreningen af forskellige årsager, så vi pr. 31-12-20 er 73.

 

Vi havde håbet på en større tilgang, så det vil fortsat stille krav til bestyrelsen om at hverve flere medlemmer, men også en bøn til Jer medlemmer, om at hjælpe os med at hverve nye medlemmer.

 

Ansøgninger

Igen i 2020, søgte vi BRK om § 18 midler, som hjælp til dækning af vores drift og aktiviteter, og denne gang lykkedes det os, at modtage 14.000 kr., som jeg vil komme ind på senere.

 

Arrangementer

I årets løb skulle vi have afholdt 4 fester, i Sagahuset.

 

På grund af corona og forsamlingsforbud nåede vi kun i februar at holde Fastelavnsfest, med 28 til spisning, en rigtig dejlig dag, hvor alle hyggede sig.

 

Påskefesten i maj, måtte vi aflyse.

 

Ligeledes måtte vi aflyse flere bankospil, det sidste vi havde før sommerferien var uge 10, det var en rigtig trist periode med denne nedlukning, da der ellers var begyndt, at komme mange spillere, både gamle kendinger og nye spillere.

 

Vi startede med banko igen i uge 32, hvor vi havde indkøbt laminerede banko plader, de kan vaskes af, så de er rene hver gang de skal bruges.

Selv om vi havde forhøjede præmier, mødte der desværre ikke så mange op, mange var bange for at blive smittet med corona.

 

Sidst i august, var vi 33 på en dejlig tur til Hotel Abildgaard (lidt mindre end i 2019), selv vi havde gjort turen meget billig, i forhold til tidligere. Det skyldtes måske, at mange ikke turde på grund af corona smitte, vi fik en lækker frokost buffet, drikkevarer ad libitum, og afsluttende med kaffe, is og kage.

På denne tur var det også muligt for kørestolsbrugere, og meget dårligt gående, at deltage, idet der var mulighed for transport i bus med lift.

 

De tidligere omtale midler fra BRK, er gået til dækning af transporten bus og taxa til kørestolsbrugere, og det er en fremgangsmåde vi vil forsøge igen til næste udflugt.

 

Vi vil gøre alt for, at så mange som muligt kan komme med på udflugt, vi vil tage en personlig snak med de mest dårlige, at der er mulighed for, at de kan blive hentet ved deres adresse og kørt til bestemmelsesstedet og hjem igen.

 

I oktober måned havde vi høstfest, med 27 fremmødte. Lidt mere end året før, de fremmødte havde en rigtig dejlig eftermiddag, grundet corona restriktionerne måtte der ikke synges. En hyggelig eftermiddag blev det alligevel, snakken gik livligt rundt omkring bordet.

 

I december skulle vi have haft julemiddag, men på grund af nye restriktionerne, måtte vi desværre aflyse arrangementet.

 

Her vil vi gerne takke vore medlemmer for den positive tilbagemelding der er kommet efter vores arrangementer, og tak til de af vore medlemmer der frivilligt, har givet os en hjælpende hånd, når det har knebet for os, at klare alle opgaverne.

 

Banko

Vores 14 bankospil, har gået rigtigt godt, vi har kun haft 4 bankospil med underskud.

 

Vi skal også være opmærksom på, at ca. 75 % af de spillere der kommer til vore bankospil, ikke er medlemmer, derfor må og skal vi også gøre noget for, at få flere ikke medlemmer interesseret i, at komme til vore bankospil.

 

Vi har sat præmierne op, haft nogle spil, hvor vi har givet den en skalle med nogle fede maxipræmier.

 

Vores julebanko som vi normalt afholder i november måned, måtte vi på grund af corona restriktionerne og for ikke at skulle afvise nogen ved døren på grund af pladsmangel holdt vi et almindeligt banko, med ens præmier i alle spil, ekstra spil, og kaffe /the og kage til alle.

Vi håber naturligvis, at corona tiden er ved at være slut, så vi i år 2021 kan afholde nogle banko med ekstra gode præmier deriblandt et stort julebanko, da det er noget banko spillerne ser frem til.

 

Bestyrelsen

I årets løb har vi afholdt 4 bestyrelsesmøder i Sagahuset, uden udgift for foreningen.

 

Hjemmeside

Er nu oppe at køre, men hvor mange der har kigget på siden, er vi ikke klar over, der kan man følge med i hvilke arrangementer vi afholder, hvornår vi holder banko, se hvem der sidder i bestyrelsen, referat fra generalforsamlingen.

 

De der kigger på hjemmesiden, som kunne tænke sig, at være   medlem i vores forening, kan man melde sig ind der. Det er nu ikke der igennem vi har fået de nye medlemmer, det er igennem vores bankospil.

 

Mailadresser får vi på flere og flere medlemmer, det er nye medlemmer, der i de fleste tilfælde har mail. Det gør det lettere, når vi skal sende meddelser ud, kan vi sende det på mail.

 

Til Jer der ikke har computere, kontakter vi personligt.

 

For at lette arbejdet med de forskellige arrangementer, har vi igen i år valgt at udlevere hele vores program for 2021, med pris, tilmelding med mere.

 

Afslutningsvis, vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft, tak til Jer medlemmer for den gode opbakning til banko og fester, det håber jeg vil fortsætte i fremtiden.


Annette

Formand

Formands beretning 2019