KRONISK SYGE RØNNE


GENERALFORSAMLING DEN 6-6-2021 i SAGAHUSET


Formands beretning 2020


Allerførst vil jeg byde Jer alle velkommen til vores Ordinære Generalforsamling.

Noget forsinket, det er der en naturlig forklaring på, det er corona der er skyld i det. Bedre sent end aldrig.

 

Generelt

I årets løb har vi desværre haft 4 dødsfald blandt vores medlemmer,

Det er: Jørn-Ole Agergaard – Martin Juul Christensen – Leif Nielsen og Nora Sommer.

Jeg vil foreslå, at vi mindes dem med et minuts stilhed.

 

Pr. 1-1-2020 var vi 79 medlemmer, og i årets løb har vi fået 9 nye medlemmer, så rigtig velkommen til dem.

 

Tilgangen af nye medlemmer kan især skyldes nye spillere til vores banko, der efterfølgende har ønsket at blive medlem.

 

Samtidig må vi desværre konstatere, at 15 medlemmer har forladt foreningen af forskellige årsager, så vi pr. 31-12-20 er 73.

 

Vi havde håbet på en større tilgang, så det vil fortsat stille krav til bestyrelsen om at hverve flere medlemmer, men også en bøn til Jer medlemmer, om at hjælpe os med at hverve nye medlemmer.

 

Ansøgninger

Igen i 2020, søgte vi BRK om § 18 midler, som hjælp til dækning af vores drift og aktiviteter, og denne gang lykkedes det os, at modtage 14.000 kr., som jeg vil komme ind på senere.

 

Arrangementer

I årets løb skulle vi have afholdt 4 fester, i Sagahuset.

 

På grund af corona og forsamlingsforbud nåede vi kun i februar at holde Fastelavnsfest, med 28 til spisning, en rigtig dejlig dag, hvor alle hyggede sig.

 

Påskefesten i maj, måtte vi aflyse.

 

Ligeledes måtte vi aflyse flere bankospil, det sidste vi havde før sommerferien var uge 10, det var en rigtig trist periode med denne nedlukning, da der ellers var begyndt, at komme mange spillere, både gamle kendinger og nye spillere.

 

Vi startede med banko igen i uge 32, hvor vi havde indkøbt laminerede banko plader, de kan vaskes af, så de er rene hver gang de skal bruges.

Selv om vi havde forhøjede præmier, mødte der desværre ikke så mange op, mange var bange for at blive smittet med corona.

 

Sidst i august, var vi 33 på en dejlig tur til Hotel Abildgaard (lidt mindre end i 2019), selv vi havde gjort turen meget billig, i forhold til tidligere. Det skyldtes måske, at mange ikke turde på grund af corona smitte, vi fik en lækker frokost buffet, drikkevarer ad libitum, og afsluttende med kaffe, is og kage.

På denne tur var det også muligt for kørestolsbrugere, og meget dårligt gående, at deltage, idet der var mulighed for transport i bus med lift.

 

De tidligere omtale midler fra BRK, er gået til dækning af transporten bus og taxa til kørestolsbrugere, og det er en fremgangsmåde vi vil forsøge igen til næste udflugt.

 

Vi vil gøre alt for, at så mange som muligt kan komme med på udflugt, vi vil tage en personlig snak med de mest dårlige, at der er mulighed for, at de kan blive hentet ved deres adresse og kørt til bestemmelsesstedet og hjem igen.

 

I oktober måned havde vi høstfest, med 27 fremmødte. Lidt mere end året før, de fremmødte havde en rigtig dejlig eftermiddag, grundet corona restriktionerne måtte der ikke synges. En hyggelig eftermiddag blev det alligevel, snakken gik livligt rundt omkring bordet.

 

I december skulle vi have haft julemiddag, men på grund af nye restriktionerne, måtte vi desværre aflyse arrangementet.

 

Her vil vi gerne takke vore medlemmer for den positive tilbagemelding der er kommet efter vores arrangementer, og tak til de af vore medlemmer der frivilligt, har givet os en hjælpende hånd, når det har knebet for os, at klare alle opgaverne.

 

Banko

Vores 14 bankospil, har gået rigtigt godt, vi har kun haft 4 bankospil med underskud.

 

Vi skal også være opmærksom på, at ca. 75 % af de spillere der kommer til vore bankospil, ikke er medlemmer, derfor må og skal vi også gøre noget for, at få flere ikke medlemmer interesseret i, at komme til vore bankospil.

 

Vi har sat præmierne op, haft nogle spil, hvor vi har givet den en skalle med nogle fede maxipræmier.

 

Vores julebanko som vi normalt afholder i november måned, måtte vi på grund af corona restriktionerne og for ikke at skulle afvise nogen ved døren på grund af pladsmangel holdt vi et almindeligt banko, med ens præmier i alle spil, ekstra spil, og kaffe /the og kage til alle.

Vi håber naturligvis, at corona tiden er ved at være slut, så vi i år 2021 kan afholde nogle banko med ekstra gode præmier deriblandt et stort julebanko, da det er noget banko spillerne ser frem til.

 

Bestyrelsen

I årets løb har vi afholdt 4 bestyrelsesmøder i Sagahuset, uden udgift for foreningen.

 

Hjemmeside

Er nu oppe at køre, men hvor mange der har kigget på siden, er vi ikke klar over, der kan man følge med i hvilke arrangementer vi afholder, hvornår vi holder banko, se hvem der sidder i bestyrelsen, referat fra generalforsamlingen.

 

De der kigger på hjemmesiden, som kunne tænke sig, at være   medlem i vores forening, kan man melde sig ind der. Det er nu ikke der igennem vi har fået de nye medlemmer, det er igennem vores bankospil.

 

Mailadresser får vi på flere og flere medlemmer, det er nye medlemmer, der i de fleste tilfælde har mail. Det gør det lettere, når vi skal sende meddelser ud, kan vi sende det på mail.

 

Til Jer der ikke har computere, kontakter vi personligt.

 

For at lette arbejdet med de forskellige arrangementer, har vi igen i år valgt at udlevere hele vores program for 2021, med pris, tilmelding med mere.

 

Afslutningsvis, vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft, tak til Jer medlemmer for den gode opbakning til banko og fester, det håber jeg vil fortsætte i fremtiden.


Annette

Formand

KRONISK SYGE RØNNE

GENERALFORSAMLING DEN 6-2-2022 i SAGAHUSET

Formands beretning 2021

 

Allerførst vil jeg byde Jer alle velkommen til vores Ordinære Generalforsamling.

Dejligt, at der er så mange der er mødt frem.

 

Generelt

Pr. 1-1-2021 var vi 73 medlemmer, og i årets løb har vi fået 27 nye medlemmer, samtidig må vi desværre konstatere, at 9 medlemmer har forladt foreningen af forskellige årsager, så vi nu er 91 medlemmer, aldrig før tror jeg, har vi været så mange, rigtig velkommen til dem.

 

Vores mål er, at nå et medlems tal på 100, og det er vi næsten ved at være nået.

 

Tilgangen af nye medlemmer kan især skyldes nye spillere til vores banko, de har efterfølgende ønsket at blive medlem, der bliver givet udtryk for, at vi har en god atmosfære, vi er lige overfor alle, ingen er bedre end andre, det er noget jeg sætter stor pris på, og må det fortsætte fremover.

Hjerteligvelkommen velkommen til dem.

 

Vore bankospillere, de har også en del af æren for at vi har fået flere medlemmer, en stor tak til dem, jeres hjælp er uundværlig.

 

Vi håber naturligvis, at tilgangen af medlemmer kan fortsætte, for jo flere vi er, jo flere midler vil vi have for, at vi stadig kan holde kontingentet ned på et meget billigt Niveau.

 

Og ikke mindst, holde prisen nede ved vores arrangementer.

 

Samtidig har vi mulighed for, at vi kan give nogle gode gevinster ved banko.

 

Ansøgninger

Igen i 2021, søgte vi BRK om § 18 midler, som hjælp til dækning af vores drift og aktiviteter, og denne gang lykkedes det os, at modtage 16.400 kr., som jeg vil komme ind på senere.

 

Arrangementer

I februar skulle vi have holdt fastelavnsfest og i maj have holdt påskefest, men på grund af corona og forsamlingsforbud måtte de aflyses.

 

Ligeledes måtte vi aflyse flere bankospil, vi kom ikke i gang med at spille før uge 20 i maj måned, med et samlingsforbud på 50 personer, og der skulle fremviseses negativ corona test, i denne forbindelse var der desværre flere som måtte gå forgæves.

 

Vi kunne godt se, at mange havde savnet at komme ud, og have et socialt samvær med andre.

 

Sidst i august, var vi 33 på en dejlig tur til Steak House på Dueodde.

 

PÅ Steak House fik vi en meget stor schnitzel, den fyldte hele tallerkenen, det var dog langt fra alle der kunne spise op, og vi fik pandekager til kaffen.

 

Desværre var det ikke det bedste sted vi havde fundet, pladsen var meget trang, og der var som lovet ikke taget hensyn til kørestolsbruger, og dem som havde brug for rollator. Vi er meget kede af at skulle opleve det.

Det vil vi være mere opmærksom på en anden gang, det skulle gerne være en fornøjelse for os alle.

 

De tidligere omtalte midler fra BRK, er bl.a. gået til dækning af transporten med bus og taxa til kørestolsbrugere, og det er en fremgangsmåde vi igen vil bruge.

 

Vi vil gøre alt for, at så mange som muligt kan komme med på udflugt, de mest dårligt gående tager vi en personlig snak med, at der er mulighed for, de kan blive hentet ved deres adresse og kørt til bestemmelsesstedet og hjem igen.

 

I oktober måned havde vi høstfest, med 36 fremmødte. Dejligt med at så mange bakker op om vores arrangementer, de fremmødte havde en rigtig dejlig eftermiddag, vi fik rørt sangstemmerne og snakken gik livligt rundt omkring bordet.

 

I december havde vi julemiddag, med 40 tilmeldte, vi fik en meget lækker flæskesteg og risalamande, med dertil hørende mandel gaver.

Alle deltager havde en lille gave med, som der blev spillet banko om.

 

Ved vores fester og udflugt spiller vi amerikansk lotteri om de mange fine sponsorerede gevinster vi har fået indsamlet.

 

Ikke et ledt arbejde, nogen gange skal vi komme igen og igen, før det lykkedes at komme hjem med noget.

Vi har fået indsamlet rigtigt mange meget fine gevinster, små som store.

En meget stor tak til bestyrelsen, for det store arbejde.

 

Her vil vi gerne takke vores medlemmer for den positive tilbagemelding der er kommet efter vores arrangementer, og tak til de af vores medlemmer der frivilligt, har givet os en hjælpende hånd, når det har knebet for os, at klare alle opgaverne.

 

Banko

Vores 13 bankospil, har gået rigtigt godt, vi har kun haft 3 bankospil med et lille underskud.

 

Før hen var det kun ca. halvdelen af vores medlemmer der kommer til banko, og nu er det op til ca. 75% af vores medlemmer der møder frem.

 

Vi har sat præmierne op, haft nogle spil, hvor vi har givet den en skalle med nogle fede maxipræmier. I og med at vi har gjort det, er der kommet flere spillere til, og det er derigennem vi har fået flere medlemmer.

 

Vores andebanko i august var vi 93 spillere, vi spillede om 45 ænder – rødkål – vin, en ekstra stor maxi præmie. Det er så dejligt at holde banko for så mange.

 

Vores julebanko i december var vi 91 spillere, vi havde varekurve med bornholmske specialiteter, så som sennep fra Lehnsgård, spegepølse fra bornholmerslagteren, oste fra Klemensker mejeri, frisk pasta fra Pastariget, snapse fra den Bornholmske spritfabrik, Friskbagt brød fra den økologiske bager i Svaneke, som var bagt og hentet samme dag vi skulle bruge dem.

 

En stor tak til de firmaer der er villige til at sponsorerer alle disse varer til os.

 

Bestyrelsen

I årets løb har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder i Sagahuset, uden udgift for foreningen.

 

Mange af vore nye medlemmer har mailadresser, det gør det noget lettere, når vi skal sende meddel ser ud.

 

Til Jer der ikke har computere, kontakter vi personligt.

 

For at lette arbejdet med de forskellige arrangementer, har vi igen i år valgt at udlevere hele vores program for 2022, med pris, tilmelding med mere.

 

Til vore arrangementer i år, vil ikke medlemmer som ønsker at deltage, skulle betale lidt mere end medlemmer.

 

Det de skal betale mere end Jer medlemmer, er ikke meget mere end hvad et års kontingent koster, så det kan svare sig, at melde sig ind i Kronisk Syge Rønne.

 

Et af vores medlemmer har kommet med et forslag om, vi kunne holde et ungdoms arrangement/banko for kronisk syge og/eller sårbare yngre personer, (personer som ikke kan være med til en hel aftens banko), eller et længerevarende arrangement.

 

Det har vi i bestyrelsen sagt ja til, i første omgang et forsøg på en dag/aften. Bliver det en succes, kan der nok blive tale om flere.  

 

Hjemme siden

Det kan anbefales, at I medlemmer går på vores hjemmeside (KSROENNE.DK) og holder jer orienteret i hvad der sker, det er også der I kan tilmelde Jer vores arrangementer.

 

Afslutningsvis, vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft, tak til jer medlemmer for den gode opbakning til banko og fester, det håber jeg vil fortsætte i fremtiden.

 

 

Annette

Formand

KRONISK SYGE RØNNE

GENERALFORSAMLING DEN 12.2.2023 i SAGAHUSET

Formandsberetning 2022

 

Allerførst vil jeg byde Jer alle velkommen til vores Ordinære Generalforsamling.

Dejligt, at der er så mange der er mødt frem.

 

Før jeg går i gang med beretning for året som er gået, vil jeg bede forsamlingen om, at rejse sig, for at mindes et af vore medlemmer Mone Kaagh Hansen, som vi har mistet ganske pludseligt.

 

Ære være hendes minde.

 

Generelt

Det forgangne år har været et meget anderledes år, det har været et udfordrende år og det kan siges at der er sket stor forandring i vores forening.

 

Myndighedskrav

Banken kontaktede os, da de som bank skal kunne dokumentere over for myndighederne, at de ved hvem deres kunder er. I denne forbindelse har vi fået oplyst, at det fremover vil være sådan, at for at spille banko hos os skal alle være medlem.

Vi må kun spille banko for medlemmer og deres nærmeste pårørende.

Efterfølgende tog vi kontakt til spillemyndigheden, for at få noget mere at vide, hvad det indebar.

Der er således, at for at spille banko for alle (også ikke medlemmer) skal der en spilletilladelse til, men spiller vi for kun medlemmer og deres nærmeste pårørende, ja så skal der ikke spilletilladelse til.

 

En forening som vores, hvor vi spiller hver 14. dag, kan det ikke lade sig gøre med at få spillertilladelse, da der er en ekspeditionstid på op til 4 uger, før tilladelsen går igennem og et fremsendt regnskab til godkendelse.

 

 

Bestyrelsen besluttede derfor, for ikke at komme i klemme med store bøder eller komme dertil, hvor vi måtte lukke på grund af at spille ulovligt, meldte vi ud, at fremover skal man være medlem hos os, for at kunne spille banko, det vil sige (medlemmer og deres nærmeste pårørende), med samme adresse.

 

Efter denne meddelelse, var der nogle som, absolut ikke ønskede, at være medlem hos os, og det har vi taget til efterretning.

 

Medlemmer

Pr. 1-1-2022 var vi 84 medlemmer, og i årets løb har vi fået 81 nye medlemmer. Samtidig må vi desværre konstatere, at 9 medlemmer har forladt foreningen af forskellige årsager, så vi nu er 156 medlemmer, og aldrig før tror jeg, har vi været så mange medlemmer (idet mindste ikke i min tid som formand).

 

Banko

Tilgangen af nye medlemmer skyldes især nye spillere til vores banko, og har derfor ønsket at blive medlem.

 

Vi får ofte at vide, at vi har en god atmosfære, at vi er lige overfor alle, ingen er bedre end andre, og det er noget jeg som formand sætter stor pris på, og jeg vil gøre alt for at det kan fortsætte fremover.

 

Vore bankospillere, har også en del af æren for medlemsfremgangen, derfor en stor tak, jeres hjælp er uundværlig.

Vi ved fra nye spillere, at I giver en god reklame ude omkring hvor i færdes, så tusind tak for det.

Vi håber naturligvis, at tilgangen af medlemmer kan fortsætte, for jo flere vi er, jo flere midler vil vi have så vi fortsat kan holde kontingentet på nuværende Niveau.

 

Fra at have været ca. 50 spillere til vores banko, er vi nu oppe på ca. 70-80 spillere, og det har medført, at vi endnu engang kunne sætte præmierne op, og jo større præmier, jo flere spillere.

 

Samtidig vil det sige, at det kun er jer medlemmer der kan løbe af med de store præmier og vi ligeledes kan holde prisen nede ved vores arrangementer.

 

Vores 22 bankospil, har gået rigtigt godt og med et samlet overskud på ca. 20.000 kr., og så har vi kun haft 3 bankospil med et lille underskud.

 

Vi har sat præmierne op, både på plade spillet, amerikansk lotteri, maxipræmien, samt at vi trækker 3 medlemmer som hver har fået et gavekort.

Vi har valgt, at holde prisen på pladerne, på 7 kr. hvor andre foreninger har sat prisen op til 8 kr.

 

Vi har haft nogle spil, hvor vi har øget maxipræmierne væsentligt og det har gjort at der er kommet flere spillere og det er også takket være jer medlemmer der har spredt dette budskab, så stor tak for det.

Det beviser jo bare, at jo flere spillere jo bedre præmier kan vi give.

 

Vi kan samtidig også takke Rema 1000 på Åkirkebyvej, for den store støtte de yder os, hvor vi i årets løb har købt gavekort og præmier for godt 220.000 kr., og med deres megen store støtte og gode samarbejde, har vi fået ca. 22.000 kr. i rabatter.

 

Det kan lige oplyses, at for 5 år siden, var der et indkøb af gavekort på ca. 100.000 kr., så det beviser også hvordan aktivitetsniveauet er steget.

 

Foreningen håber naturligvis, at I medlemmer også vil bakke op omkring Rema 1000 på Åkirkebyvej i Rønne.

 

Ved vores andebanko i august var vi 74 spillere, og spillede om 45 ænder – rødkål – vin, og en ekstra stor maxi præmie. Det er en stor fornøjelse at spille for så mange.

 

Ved vores julebanko i december var vi 86 spillere, og havde 40 varekurve med bornholmske specialiteter, som sennep/solsikkeolie fra Lensgård, spegepølse fra bornholmerslagteren, oste fra Klemensker mejeri, øl fra Svaneke Bryggeri, Seva blødda fra den Bornholmske spritfabrik, Friskbagt brød fra den økologiske bager i Svaneke, som var bagt og hentet samme dag vi skulle bruge dem.

 

En stor tak til de firmaer der er villige til at sponsorere alle disse varer til os.

 

Jeg kan også lige tilføje, at de firmaer, der har bakket os op med hensyn til vores varekurve, har fået en skriftlig julehilsen fra foreningen, med tak for deres opbakning, og fra nogle er der også kommet tilbagemelding fra.

 

Ansøgninger

Igen i 2022, søgte vi BRK om § 18 midler, som hjælp til dækning af vores drift og aktiviteter, og denne gang lykkedes det os, at modtage 19.600 kr., som jeg vil komme ind på senere.

 

 

Arrangementer

I februar var vi på udflugt til Rø Selskabslokaler, vi var 44 som   fik flæskesteg med tilbehør, og citronfromage til dessert, lige så meget hver især kunne spise.

 

I april havde vi fastelavnsfest for 34 fremmødte, vi fik mørbradbøffer med champignons à la creme – friske grøntsager, persille Kartofler, og Rubinsteinkage med små flødeboller til dessert.

 

I juni, havde vi som noget nyt, og efter opfordring fra nogle af vore medlemmer, et arrangement for unge med Sociale, Psykiske og fysiske begrænsninger.

En dejlig dag for de 14 fremmødte unge deltagere, der fik kaffe med kage og spillede banko om en masse dejlige gevinster, som de voksne selv havde været ude og samle sammen. Derefter fik de lasagne med salat og brød til. De unge der var mødt frem havde en voksen, som hjalp hvis der skulle opstå problemer, og for dem der ikke var medlem i forvejen, blev naturligvis medlem.

 

I august havde vi en dejlig udflugt til Nordbornholms Røgeri, med 32 medlemmer. Vi fik en bustur på et par timer, hvor vi kørte inde på øen, steder, hvor mange af os normalt ikke kommer til, det er som regel altid ude ved vandet vi kører.

Vi ankom til røgeriet ved middagstid, fik en masse dejlige fiskeretter, og så meget is/soft ice, vi kunne spise.

 

Det er første gang vi har haft 2 udflugter på et år, og det var også første gang vi var på et røgeri.

 

Nogle få af deltagerne på udflugterne, har givet udtryk for, at ventetiden for at komme hjem igen, har været for lang.

 

Vi har derfor i bestyrelsen besluttet, at fremover vil vi blive hentet tidligere ved udflugterne, når vi skal hjem.

Tidligere, til udflugterne, har der været opsamling rundt i Rønne, men det vil vi ikke gøre for fremtiden, vi mødes alle i Sagahuset, og køre derfra samlet.

 

De tidligere omtalte midler fra BRK, er bl.a. gået til dækning af transporten med bus og taxa af kørestolsbrugere ved vores udflugter og det er en fremgangsmåde vi vil bruge igen.

 

Vi vil gøre alt for, at så mange som muligt kan komme med på udflugt, og de mest dårligt gående tager vi en personlig snak med, for at finde ud af en ordning, så også de kan komme med.

 

I oktober måned havde vi høstfest, med 45 fremmødte, og vi fik svinemørbrad fyldt med persille, omviklet med bacon, kartofler, sovs og grønt, og rombudding med rød sovs til dessert.

Dejligt at så mange bakker op om vores arrangementer, og de fremmødte havde en rigtig dejlig eftermiddag, hvor vi fik rørt sangstemmerne og snakken gik livligt rundt omkring bordene.

 

I december havde vi julemiddag, med 49 fremmødte, og vi fik en meget lækker flæskesteg, og risalamande, og med dertil hørende mandelgaver.

Alle deltager havde en lille gave med, som der blev spillet banko om.

 

Ved vores fester og udflugt spiller vi amerikansk lotteri om de mange fine sponsorerede gevinster vi har fået indsamlet.

 

Vi bliver altid taget godt i mod hos sponsorerne, og der bliver sagt, at Kronisk Syge Rønne, støtter vi gerne.

 

Når vi har været ude for at indsamle gevinster til vores julekurve, hvor vi denne gang skulle samle ind til 40 varekurve med bornholmske specialiteter bliver vi altid mødt med et smil, og flere steder får vi at vide, at vi er velkommen en anden gang.

 

En meget stor tak til bestyrelsen, for det store arbejde med at indsamle de mange gevinster

 

Her vil jeg også gerne takke vores medlemmer for den positive tilbagemelding der er kommet efter vores arrangementer, og tak til de af vores medlemmer der frivilligt, har givet os en hjælpende hånd, når det har knebet for os, at klare alle opgaverne.

 

Bestyrelsen

I årets løb har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder i Sagahuset, uden udgift for foreningen.

 

De fleste af vore medlemmer har mailadresser, og det gør det meget lettere, når vi skal sende meddelelser ud.

 

Til dem der ikke har computere, kontakter vi personligt via sms,

telefon, eller putter meddelelserne i postkassen, og dem som bor meget langt væk, får besked med post.

 

Med hensyn til de arrangementer vi har i årets løb, kan vi se det er en god ide at vi sender aktivitets kalender ud og det er noget vi vil fortsætte med.

 

Hjemme siden

Det kan anbefales, at I medlemmer går på vores hjemmeside (KSROENNE.DK) og holder jer orienteret om hvad der sker, det er også der I kan tilmelde Jer vores arrangementer.

 

Det er der også nogle meget få der gør, og det fungerer.

 

Der er også kommet nogle få indmeldelser via hjemmesiden.

 

Afslutning

Afslutningsvis, vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft, og tak til jer medlemmer for den meget fine opbakning og den hjælp i yder ved bankospil, med hensyn til at få ryddet op, hjælp til at kontrollere plader, uddele præmier m.m.

 

Samme tak skal lyde til bestyrelsen og medlemmer i forbindelse med vores fester og det håber jeg kan fortsætte i fremtiden.

 

TUSIND TUSIND TAK

Annette Formand

 KRONISK SYGE RØNNE

GENERALFORSAMLING DEN 18.02.2024 i SAGAHUSET

Formandsberetning 2023

 

Allerførst vil jeg byde Jer alle velkommen til vores Ordinære Generalforsamling.

Dejligt, at der er så mange der er mødt frem.

 

Før jeg går i gang med beretning for året som er gået, vil jeg bede forsamlingen om, at rejse sig, for at mindes et af vore medlemmer Annegrethe Gøtting – Margareta Fpfister, Mogens Pedersen og Bent Green, som ikke er i blandt os mere.

 

Ære være hendes minde.

 

Generelt

Det forgangne år har været et meget anderledes år, men det har været et fantastisk år for os.

 

Medlemmer

Pr. 1-1-2023 var vi 159 medlemmer, og i årets løb har vi fået 30 nye medlemmer. Samtidig må vi desværre konstatere, at 4 medlemmer er gået bort og 20 medlemmer har forladt foreningen af forskellige årsager, så vi nu er 165 medlemmer, det vil sige at på 2 år har vi fordoblet vores medlemstal og det trods det, at der man skal være medlem hos os for at kunne spille banko.

 

Banko

Tilgangen af nye medlemmer skyldes især nye spillere til vores banko, og har derfor ønsket at blive medlem.

 

Ikke mindst jer medlemmer som har fortalt vidt og bredt om vores forening, det skal i have en stor tak for, jeres hjælp er u undværlig.

 

Vi får ofte at vide, at vi har en god atmosfære, at vi er lige overfor alle, ingen er bedre end andre, og det er noget jeg som formand sætter stor pris på, og jeg vil gøre alt for at det kan fortsætte fremover.

 

Vi håber naturligvis, at tilgangen af medlemmer kan fortsætte, for jo flere vi er, jo flere midler vil vi have, så vi fortsat kan have et billigt kontingentet.

 

Fra at have været ca. 50 spillere til vores banko, er vi nu oppe på ca. 70-80 spillere, og det har medført, at vi endnu engang kunne sætte præmierne op, og jo større præmier, jo flere spillere.

 

Samtidig vil det sige, at det kun er jer medlemmer der kan løbe af med de store præmier og vi ligeledes kan holde prisen nede ved vores arrangementer.

 

Vores 22 bankospil, har gået rigtigt godt og med et samlet overskud på ca. 10.000 kr., og så har vi kun haft 3 bankospil med et lille underskud.

 

Vi har sat præmierne op, både på plade spillet, amerikansk lotteri, maxipræmien, samt at vi trækker 3 medlemmer som hver har fået et gavekort.

Vi har valgt, at holde prisen på pladerne, på 7 kr. hvor andre foreninger har sat prisen op til 8 kr.

 

Som noget nyt, har vi startet med at spille bingo loge, som vi har valgt at tage samme pris for som vores plader kr. 7,00 pr. plade, og spillet er blevet taget godt imod af jer medlemmer.

 

Et minus var der dig med disse bingo logo, det var at alle plader var forskellige, så i ikke kunne få samme slags plade, for at kunne skrive jeres gamle numre igen, det har vi fået lavet om på, så nu kan i få plader, så i nu kan købe en plade som ligner den i har fra tidligere køb.

 

Vi har haft nogle spil, hvor vi har øget maxipræmierne væsentligt og det har gjort at der er kommet flere spillere og det er også takket være jer medlemmer der har spredt dette budskab, så stor tak for det.

Det beviser jo bare, at jo flere spillere jo bedre præmier kan vi give.

 

Vi kan samtidig også takke Rema 1000 på Åkirkebyvej, for den store støtte de yder os, hvor vi i årets løb har købt gavekort og præmier for godt 230.000 kr., og med deres megen store støtte og gode samarbejde, har vi fået ca. 23.000 kr. i rabatter.

 

Rema 1000 på Åkirkebyvej, giver os ikke kun støtte i form af rabat på vores indkøb af gavekort, de yder også rabat på mange andre af de varer vi ellers køber til vores bankospil, så som kaffe – vin - ænder.

 

 

 

Foreningen håber naturligvis, at I medlemmer også vil bakke op omkring Rema 1000 på Åkirkebyvej i Rønne.

 

Ved vores andebanko i august var vi 81 spillere, og spillede om 45 ænder – rødkål – vin, og en ekstra stor maxi præmie. Det er en stor fornøjelse at spille for så mange.

 

Ved vores julebanko i december var vi 84 spillere, og havde 80 varekurve,

med bornholmske specialiteter.

 

Vi kunne vi via de mange indsamlede bornholmske varer fordele varerne ikke kun i 40 kurve, men i hele 80 kurve, ja så var der flere af jer spiller der kunne få del i de mange bornholmske varer.

I disse kurve var der varer som følger: sennep fra Lensgård, spegepølse fra bornholmerslagteren, oste fra Klemensker mejeri, en blanding af snapse/vodka/bitter fra den Bornholmske spritfabrik, Friskbagt brød fra den økologiske bager i Svaneke, som var bagt og hentet samme dag vi skulle bruge dem. Bornholmsk kildevand fra Bornholms Kildevand Neksø, mel fra Bornholms Valsemølle Åkirkeby, Bornholmsk the fra Bornholmer Hampe Rønne, Bornholmsk sodavand fra Mosteriet Rønne, knækbrød fra Nyker brød.

 

En stor tak til de firmaer der var villige til at sponsorere alle disse varer til os.

 

Jeg kan også lige tilføje, at de firmaer, der har bakket os op med hensyn til vores varekurve, har fået en skriftlig julehilsen fra foreningen, med tak for deres opbakning, og nogle er der også kommet tilbagemelding fra.

 

Ansøgninger

Igen i 2023, søgte vi BRK om § 18 midler, som hjælp til dækning af vores drift og aktiviteter, og denne gang lykkedes det os, at modtage 19.500 kr., som jeg vil komme ind på senere.

 

 

Arrangementer

Vi har i året der gik, haft 5 arrangementer med mad og drikke, spillet amerikansk lotteri.

 

Vi har holdt Påskefest, Udflugt til Rø Resturant, for første gang serveret Gule ærter, Høstfest og julemiddag.

 

Udover det, havde vi 80-års jubilæum i oktober, det var der stor tilmelding til, vi var 80 medlemmer, nogle kørt i bus, nogle kørte selv, vi mødtes i Rø, som havde lavet os en dejlig buffet, med drikkelse til, vi fik lagkage fra Konditorbageren, meget flot lavet, med vores logo på, dertil  dessertvin,

 

Jørgen Lundt og Torben Westh leverede musik, der blev sunget og danset til. En rigtig dejlig dag, som vi med stor glæde kan se tilbage på.

 

Paragraf 18 midler

De tidligere omtalte midler fra BRK, er bl.a. gået til dækning af transporten med bus og taxa af kørestolsbrugere ved vores udflugter og det er en fremgangsmåde vi fortsat vil gøre brug af.

 

Vi vil gøre alt for, at så mange som muligt kan komme med på udflugt, og de mest dårligt gående tager vi en personlig snak med, for at finde ud af en ordning, så også de kan komme med.

 

Ved vores fester og udflugt spiller vi amerikansk lotteri om de mange fine sponsorerede gevinster vi har fået indsamlet, og vi kan oplyse, vi i 2023, har haft et fantastisk år med hensyn til antal af sponsorgaver, de forretningsdrivende, har bakket os utroligt op, det er ikke mange steder der er blevet sagt nej, nogle steder har vi fået mere end en gave fra.

 

Nogle steder bliver der sagt, at Kronisk Syge Rønne, støtter vi gerne, og i er velkommen en anden gang.

 

Når vi har været ude for at indsamle gevinster til vores julekurve, med bornholmske specialiteter bliver vi altid mødt med et smil, og også der får vi flere steder at vide, at vi ses igen.

 

En meget stor tak til bestyrelsen, for det store arbejde med at indsamle de mange gevinster

 

Her vil jeg også gerne takke vores medlemmer for den positive tilbagemelding der er kommet efter vores arrangementer, og tak til de af vores medlemmer der frivilligt, har givet os en hjælpende hånd, når det har knebet for os, at klare alle opgaverne.

 

Bestyrelsen

I årets løb har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder i Sagahuset, uden udgift for foreningen.

 

Ca. halvdelen af vore medlemmer har mailadresser, og det gør det meget lettere, når vi skal sende meddelelser ud.

 

De af vore medlemmer der ikke har computere, kontakter vi personligt via sms, telefon, eller putter meddelelserne i postkassen.

 

Med hensyn til de arrangementer vi har i årets løb, kan vi se det er en god ide at vi sender aktivitets kalender ud og det er noget vi vil fortsætte med.

 

Hjemme siden

Det kan anbefales, at I medlemmer går på vores hjemmeside (KSROENNE.DK) og holder jer orienteret om hvad der sker, det er også der I kan tilmelde Jer vores arrangementer.

 

Det er der også nogle meget få der gør, og det fungerer.

 

Der er også kommet nogle få indmeldelser via hjemmesiden.

 

Afslutning

Afslutningsvis, vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft, og tak til jer medlemmer for den meget fine opbakning og den hjælp i yder ved bankospil, med hensyn til at få ryddet op, hjælp til at kontrollere plader, uddele præmier m.m.

 

Samme tak skal lyde til bestyrelsen og medlemmer i forbindelse med vores fester og det håber jeg kan fortsætte i fremtiden.

 

TUSIND TUSIND TAK

Annette Formand

KRONISK SYGE RØNNE

GENERALFORSAMLING DEN 18.02.2024 i SAGAHUSET

Formandsberetning 2023

 

Generelt

Det forgangne år 2023 har været et meget anderledes år, men det har været et fantastisk år for os.

 

Medlemmer

Pr. 1-1-2023 var vi 159 medlemmer, og i årets løb har vi fået 30 nye medlemmer. Samtidig må vi desværre konstatere, at 4 medlemmer er gået bort og 20 medlemmer har forladt foreningen af forskellige årsager, så vi nu er 165 medlemmer, det vil sige at på 2 år har vi fordoblet vores medlemstal, hvilket må betegnes som tilfredsstillende.

 

Tilgangen af nye medlemmer skyldes især nye spillere til vores banko, og har derfor ønsket at blive medlem.

 

Ikke mindst jer medlemmer som har fortalt vidt og bredt om vores forening, det skal i have en stor tak for, jeres hjælp er u undværlig.

 

Vi håber naturligvis, at tilgangen af medlemmer kan fortsætte, for jo flere vi er, jo flere midler vil vi have, så vi fortsat kan have et billigt kontingentet.

 

BANKO

Vi får ofte at vide, at vi har en god atmosfære, at vi er lige overfor alle, ingen er bedre end andre, og det er noget jeg som formand sætter stor pris på, og jeg vil gøre alt for at det kan fortsætte fremover.

 

Fra at have været ca. 50 spillere til vores banko, er vi nu oppe på ca. 70-80 spillere, og det har medført, at vi endnu engang har kunnet sætte præmierne op, og jo større præmier, jo flere spillere.

 

Samtidig vil det sige, at det kun er jer medlemmer der kan løbe af med de store præmier og vi ligeledes kan holde prisen nede ved vores arrangementer.

 

Vores 22 bankospil, har gået rigtigt godt og med et samlet overskud på ca. 24.000 kr., og så har vi kun haft 3 bankospil med et lille underskud.

 

Vi har sat præmierne op, både på plade spillet, amerikansk lotteri, maxipræmien, samt at vi trækker 3 medlemmer som hver har fået et gavekort.

Vi har valgt, at holde prisen på pladerne, på 7 kr. hvor andre foreninger har sat prisen op til 8 kr.

 

Som noget nyt, har vi startet med at spille bingo loge, som vi har valgt at tage samme pris for som vores plader kr. 7,00 pr. plade, og spillet er blevet taget godt imod af jer medlemmer.

 

Et minus var der dog med disse bingo logo plader, og det var at alle plader var forskellige, så I ikke kunne få samme slags plade, for at kunne skrive jeres gamle numre igen.

Det har vi fået lavet om på, så nu kan i få plader, som ligner den i har fra tidligere køb.

 

Vi har haft nogle spil, hvor vi har øget maxipræmierne væsentligt og det har gjort at der er kommet flere spillere og det er også takket være jer medlemmer der har spredt dette budskab, så stor tak for det.

Det beviser jo bare, at jo flere spillere jo bedre præmier kan vi give.

 

Vi kan samtidig også takke Rema 1000 på Åkirkebyvej, for den store støtte de yder os, hvor vi i årets løb har købt gavekort og præmier for godt 222.000 kr., og med deres megen store støtte og gode samarbejde, har vi fået ca. 25.000 kr. i rabatter.

 

Rema 1000 på Åkirkebyvej, giver os ikke kun støtte i form af rabat på vores indkøb af gavekort, de yder også rabat på mange andre af de varer vi ellers køber til vores bankospil, så som kaffe – vin – ænder m.m.

 

Foreningen håber naturligvis, at I medlemmer også vil bakke op omkring Rema 1000 på Åkirkebyvej i Rønne.

 

Ved vores andebanko i august var vi 81 spillere, og spillede om 45 ænder – rødkål – vin, og en ekstra stor maxi præmie. Det er en stor fornøjelse at spille for så mange.

 

Ved vores julebanko i december var vi 84 spillere, og havde 80 varekurve,

med bornholmske specialiteter.

 

Vi kunne via de mange indsamlede bornholmske varer fordele varerne ikke kun i 40 kurve, men i hele 80 kurve, og derfor var der flere af jer spiller der kunne få del i de mange bornholmske varer.

I disse kurve var der følgende varer: sennep fra Lensgård, spegepølse fra bornholmerslagteren, oste fra Klemensker mejeri, en blanding af snapse/vodka/bitter fra den Bornholmske spritfabrik, Friskbagt brød fra den økologiske bager i Svaneke, som var bagt og hentet samme dag vi skulle bruge dem. Bornholmsk kildevand fra Neksø, mel fra Bornholms Valsemølle Åkirkeby, Bornholmsk the fra Bornholmer Hampe Rønne, Bornholmsk sodavand fra Mosteriet Rønne, og knækbrød fra Nyker brød.

 

En stor tak til de firmaer der var villige til at sponsorere alle disse varer.

 

Jeg kan også lige tilføje, at de firmaer, der har bakket os op med hensyn til vores varekurve, har fået en skriftlig julehilsen fra foreningen, med tak for deres opbakning, og nogle er der også kommet tilbagemelding fra.

 

Ansøgninger

Igen i 2023, søgte vi BRK om § 18 midler, som hjælp til dækning af vores drift og aktiviteter, og denne gang lykkedes det os, at modtage 19.500 kr., som jeg vil komme ind på senere.

 

Arrangementer

Vi har i året der gik, haft 5 arrangementer med mad og drikke og spillet amerikansk lotteri.

 

Vi har holdt Påskefest, Udflugt til Rø Restaurant, for første gang serveret Gule ærter, Høstfest og julemiddag.

 

Udover det, havde vi 80-års jubilæum i oktober, det var der stor tilmelding til, vi var 80 medlemmer, nogle kørt i bus, nogle kørte selv, vi mødtes i Rø, som havde lavet os en dejlig buffet, med drikkelse til,

Vi fik lagkage fra Konditorbageren, meget flot lavet, og med vores logo på, dertil dessertvin.

 

Jørgen Lundt og Torben Westh leverede musik, og der blev sunget og danset. En rigtig dejlig dag, som vi med stor glæde kan se tilbage på.

 

Paragraf 18 midler

De tidligere omtalte midler fra BRK, er bl.a. gået til dækning af transporten med bus og taxa af kørestolsbrugere ved vores udflugter og det er en fremgangsmåde vi fortsat vil gøre brug af.

 

Vi vil gøre alt for, at så mange som muligt kan komme med på udflugt, og de mest dårligt gående tager vi en personlig snak med, for at finde ud af en ordning, så også de kan komme med.

 

Ved vores fester og udflugt spiller vi amerikansk lotteri om de mange fine sponsorerede gevinster vi har fået indsamlet, og vi kan oplyse, at vi i 2023, har haft et fantastisk år med hensyn til antal af sponsorgaver.

De forretningsdrivende, har bakket os utroligt op, det er ikke mange steder der er blevet sagt nej, og nogle steder har vi fået mere end en gave.

 

Nogle steder bliver der sagt, at Kronisk Syge Rønne, støtter vi gerne, og i er velkommen en anden gang.

 

Når vi har været ude for at indsamle gevinster til vores julekurve, med bornholmske specialiteter bliver vi altid mødt med et smil, og også der får vi flere steder at vide, at vi ses igen.

 

En meget stor tak til bestyrelsen, for det store arbejde med at indsamle de mange gevinster.

 

Her vil jeg også gerne takke vores medlemmer for den positive tilbagemelding der er kommet efter vores arrangementer, og tak til de af vores medlemmer der frivilligt, har givet os en hjælpende hånd, når det har knebet for os, at klare alle opgaverne.

 

Bestyrelsen

I årets løb har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder i Sagahuset, uden udgift for foreningen.

 

Ca. halvdelen af vore medlemmer har mailadresser, og det gør det meget lettere, når vi skal sende meddelelser ud.

 

De af vore medlemmer der ikke har computere, kontakter vi personligt via sms, telefon, eller putter meddelelserne i postkassen.

 

Med hensyn til de arrangementer vi har i årets løb, kan vi se det, at det er en god ide at vi sender aktivitets kalender ud og det er noget vi vil fortsætte med.

 

 

Hjemme siden

Det kan anbefales, at I medlemmer går på vores hjemmeside (KSROENNE.DK) og holder jer orienteret om hvad der sker, det er også der I kan tilmelde jer til vores arrangementer.

 

Det er der også nogle meget få der gør, og det fungerer.

 

Der er også kommet nogle få indmeldelser via hjemmesiden.

 

Afslutning

Afslutningsvis, vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi har haft, og tak til jer medlemmer for den meget fine opbakning og den hjælp i yder ved bankospil, med hensyn til at få ryddet op, hjælp til at kontrollere plader, uddele præmier m.m.

 

Samme tak skal lyde til bestyrelsen og medlemmer i forbindelse med vores fester og det håber jeg kan fortsætte i fremtiden.

 

TUSIND TUSIND TAK

Annette Formand